גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'ID' => 31,
             'Name' => 'אופקים',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Parking' => 2,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'ID' => 158,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'השקד 626'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Shelter' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 31,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Width' => 0
                          },
                     'ID' => 158
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 44,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'ShowsQty' => 9,
                     'ID' => 1688,
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Longitude' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'ID' => 1688,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'Kasher' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Distance' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'Name' => 'אור עקיבא'
            },
            {
             'ID' => 193,
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1272,
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' }, 'Longitude' => '34.912942', 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1272, 'RowsAmount' => 22, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 710, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '31.989788', 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 193, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'ShowsQty' => 11 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 677, 'SeatsAmount' => 567, 'ID' => 580, 'RowsAmount' => 20, 'He' => { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.953724', 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театры Эйлата' }, 'CityID' => 32, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '29.555173', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 677, 'Image2Width' => 600 }, 'ID' => 580, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטראות אילת' } ], 'Name' => 'אילת', 'ID' => 32 }, { 'Name' => 'אריאל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 168, 'Hall' => { 'CityID' => 63, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'DoorsAmount' => 2, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.1037715', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'ImageHeight' => 403, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 1, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ID' => 168, 'RowsAmount' => 9, 'SeatsAmount' => 192, 'Image2Height' => 403, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.1933261', 'Cafeteria' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'ID' => 2027, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'He' => { 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Guide' => '', 'Info' => 'שעות הפעילות
 • ראשון סגור
 • שני-שישי: 18:00-1:00
 • שבת: 16:00-1:00
 • שימו לב!!! ייתכנו שינויים בשעות הפתיחה', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל' }, 'Longitude' => '35.195197', 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 63, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Info' => 'Часы работы
 • Выходной: воскресенье
 • Понедельник–пятница: 18:00–1:00
 • Суббота: 16:00–1:00
 • Обратите внимание!!! Часы работы могут измениться!', 'Guide' => '', 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.103921', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 2027, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל' } ], 'ID' => 63 }, { 'ID' => 10, 'Halls' => [ { 'ID' => 136, 'Hall' => { 'CombinedName' => 'הופעות בית יד לבנים אשדוד', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.637338', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 14, 'ID' => 136, 'Image2Height' => 530, 'SeatsAmount' => 399, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'DoorsAmount' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '31.792616', 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 530, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 10, 'Ru' => { 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ShowsQty' => 4 }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 775, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '31.79299', 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 10, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.636347', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Address' => 'דרך ארץ 1' }, 'RowsAmount' => 27, 'ID' => 876, 'Image2Height' => 775, 'SeatsAmount' => 931, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 876, 'ShowsQty' => 21, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 133, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.637185', 'Cafeteria' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 9, 'ID' => 133, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'DoorsAmount' => 1, 'Latitude' => '31.791868', 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 1, 'CityID' => 10, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 2 } }, { 'Hall' => { 'CityID' => 10, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90' }, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '31.77819', 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 1, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'ID' => 438, 'RowsAmount' => 15, 'Image2Height' => 600, 'SeatsAmount' => 399, 'He' => { 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.649463', 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 1 }, 'ID' => 438, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד' }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'CityID' => 10, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2005, 'RowsAmount' => 0 }, 'ID' => 2005, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד' } ], 'Name' => 'אשדוד' }, { 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1886, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1886, 'RowsAmount' => 9, 'SeatsAmount' => 197, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון' }, 'Longitude' => '34.571887', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 33, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ицхак Бен Цви, 2', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ашкелон', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.664977, 34.571887', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.664977', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 33, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '31.664702', 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 839, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 847, 'Image2Height' => 839, 'RowsAmount' => 26, 'ID' => 92, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.562052' }, 'ID' => 92, 'ShowsQty' => 18, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון' }, { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 33, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1666, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' } }, 'ID' => 1666 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1665, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'CityID' => 33, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957' }, 'ID' => 1665 } ], 'ID' => 33 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 34, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 1, 'ImageHeight' => 520, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 1, 'Latitude' => '31.238539', 'RowsAmount' => 14, 'ID' => 85, 'Image2Height' => 520, 'SeatsAmount' => 408, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '34.78716', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע' } }, 'ID' => 85, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע' }, { 'ShowsQty' => 28, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'CityID' => 34, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева' }, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1668, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1668 }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 34, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1747, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 1747, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' }, { 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 395, 'Incline' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '31.251339', 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.251846,34.796609', 'Distance' => 2, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'дерех Мешахрерим, 10', 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Беэр-Шева', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 34, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.796521', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך המשחררים 10', 'Guide' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע' }, 'SeatsAmount' => 394, 'Image2Height' => 395, 'ID' => 83, 'RowsAmount' => 13, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D5%u05E0%u05E1%u05E8%u05D1%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130605x1073429%2C&UserEarthX=130471&UserEarthY=1073440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2 }, 'ID' => 83, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע' } ], 'Name' => 'באר שבע', 'ID' => 34 }, { 'Name' => 'בית שמש', 'Halls' => [ { 'ID' => 1880, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 537, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1880, 'RowsAmount' => 17, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'He' => { 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.' }, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 64, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '31.748436', 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385' }, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ShowsQty' => 7 } ], 'ID' => 64 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 53, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 11, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим' }, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 622, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.0206112', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 18, 'ID' => 53, 'SeatsAmount' => 575, 'Image2Height' => 622, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Longitude' => '34.7572707', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' } }, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ShowsQty' => 11 } ], 'Name' => 'בת ים', 'ID' => 11 }, { 'Name' => 'גבעת שמואל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1540, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.079168', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 155, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Нахум 1' }, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נחום 1', 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.848466', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1540, 'RowsAmount' => 17, 'SeatsAmount' => 373, 'Image2Height' => 0 } } ], 'ID' => 155 }, { 'Name' => 'גבעתיים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1659, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 12, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Address' => '', 'Info' => '' } }, 'ID' => 1659 } ], 'ID' => 12 }, { 'ID' => 13, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Hall' => { 'ID' => 1669, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 13, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 1669 } ], 'Name' => 'גני תקווה' }, { 'ID' => 78, 'Name' => 'הוד השרון', 'Halls' => [ { 'ID' => 263, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.895859', 'He' => { 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון' }, 'SeatsAmount' => 236, 'Image2Height' => 850, 'ID' => 263, 'RowsAmount' => 15, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 850, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.157589', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 78, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2044, 'SeatsAmount' => 500, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך הים', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.889934', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 78, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Address' => 'Дерех а-Ям' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.132891', 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 2044 } ] }, { 'ID' => 5, 'Name' => 'הרצליה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 26, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1670, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 5, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1670 }, { 'ID' => 563, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 845, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.166208', 'DoorsAmount' => 5, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 5, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.842952', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5' }, 'Image2Height' => 845, 'SeatsAmount' => 280, 'ID' => 563, 'RowsAmount' => 19, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3 }, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ShowsQty' => 8 }, { 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1484, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה' }, 'Longitude' => '34.797003', 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1484, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 700, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 5, 'Ru' => { 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.174431', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 5, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.85295', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה' }, 'ID' => 1872, 'RowsAmount' => 10, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1872, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 42, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1671, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'CombinedName' => 'Концерты Отель Elma Зихрон-Яков' }, 'ID' => 1671 } ], 'Name' => 'זכרון יעקב', 'ID' => 42 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 43, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Name' => 'Friends Хадера', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.4398601', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'ID' => 142, 'RowsAmount' => 10, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 182, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '34.9218965', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Guide' => '', 'Name' => 'Friends חדרה' } }, 'ID' => 142, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'Friends חדרה' }, { 'ID' => 143, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 606, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.439355', 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 43, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.914142', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39' }, 'Image2Height' => 606, 'SeatsAmount' => 360, 'RowsAmount' => 12, 'ID' => 143, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'חדרה', 'ID' => 43 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1727, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון' }, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1727, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 15, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'ShowsQty' => 13, 'ID' => 59, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.791006', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 570, 'Image2Height' => 702, 'RowsAmount' => 19, 'ID' => 59, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.00688', 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'DoorsAmount' => 6, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 702, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 15, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'Distance' => 2 } }, { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ShowsQty' => 21, 'ID' => 1728, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1728, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון' }, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 15, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Холон', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0 } } ], 'Name' => 'חולון', 'ID' => 15 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 21, 'ID' => 215, 'SeatsAmount' => 501, 'Image2Height' => 867, 'He' => { 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה' }, 'Longitude' => '35.010532', 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'DoorsAmount' => 6, 'Latitude' => '32.790971', 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 867, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 1 }, 'ID' => 215, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה' }, { 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 651, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. а-Ционут 33', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.8159518', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 706, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 1, 'SeatsAmount' => 199, 'Image2Height' => 706, 'ID' => 651, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הציונות 33', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית הגפן חיפה' }, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.9925609' } }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.81913', 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 935, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14' }, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '35.066528', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 505, 'Image2Height' => 935, 'ID' => 163, 'RowsAmount' => 21 }, 'ID' => 163, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.9942105', 'He' => { 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 290, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Info' => '' }, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 290, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.8030477', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 430, 'Incline' => 0, 'Pit' => 1, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Тикотин Хайфа — Аудиториум «Рафель»', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси,89' }, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' הנשיא 89', 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.9852455', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%e5%e6%e9%e0%e5%ef+%e8%e9%f7%e5%e8%e9%ef+%ec%e0%ee%f0%e5%fa+%e9%f4%f0%e9%fa&first=1&minx=108395.890625&miny=1147989.140625&maxx=149470.109375&maxy=1182500.859375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=148423&UserEarthY=1247395.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'ID' => 814, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 430, 'SeatsAmount' => 198 }, 'ID' => 814, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'SeatsAmount' => 350, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1388, 'He' => { 'Address' => 'דרך משה פלימן 4', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.963499', 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Моше Флиман, 4', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Хайфа', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.789809', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.789809, 34.963499', 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1388 }, { 'ID' => 99, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 732, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 9, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Gangways' => 6, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.791338', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен' }, 'Longitude' => '34.965069', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 2, 'He' => { 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, 'RowsAmount' => 40, 'ID' => 99, 'SeatsAmount' => 2105, 'Image2Height' => 732, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 209, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.8203168', 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 3, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 615, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'SeatsAmount' => 497, 'Image2Height' => 615, 'RowsAmount' => 16, 'ID' => 209, 'He' => { 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.9728262' } }, { 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'ShowsQty' => 14, 'ID' => 106, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'Image2Height' => 528, 'SeatsAmount' => 1222, 'ID' => 106, 'RowsAmount' => 26, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '' }, 'CombinedName' => 'Концерты Аудиториум Хайфа', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.985592', 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138' }, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 8, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.803197', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 528, 'Image2Width' => 600 } }, { 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 102, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.803414', 'Ramp' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 687, 'Pit' => 1, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '' }, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'Longitude' => '34.985138', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ID' => 102, 'RowsAmount' => 17, 'Image2Height' => 687, 'SeatsAmount' => 473 } }, { 'ID' => 1724, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1724, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 7, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ShowsQty' => 5 }, { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 162, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 772, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.82173', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 162, 'RowsAmount' => 29, 'SeatsAmount' => 1099, 'Image2Height' => 772, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '35.074321', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' } } }, { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ShowsQty' => 14, 'ID' => 1725, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 7, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1725, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef } } ], 'Name' => 'חיפה', 'ID' => 7 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия' }, 'CityID' => 96, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 900, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.796007', 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Image2Height' => 900, 'SeatsAmount' => 747, 'RowsAmount' => 27, 'ID' => 409, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.529639', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Address' => 'רח' ביאליק 13' } }, 'ID' => 409 } ], 'Name' => 'טבריה', 'ID' => 96 }, { 'Name' => 'יבנה', 'Halls' => [ { 'ID' => 658, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '31.874438', 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 496, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 16, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' }, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות יבנה', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.73481', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 496, 'SeatsAmount' => 509, 'ID' => 658, 'RowsAmount' => 18 }, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ShowsQty' => 25 } ], 'ID' => 16 }, { 'Name' => 'יהוד', 'Halls' => [ { 'ID' => 308, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 17, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'DoorsAmount' => 4, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.030568', 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 1, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ID' => 308, 'RowsAmount' => 17, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 386, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, 'Longitude' => '34.888107', 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ShowsQty' => 10 }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.029093', 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 17, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2' }, 'SeatsAmount' => 330, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1165, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'Parking' => 2 }, 'ID' => 1165, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' } ], 'ID' => 17 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 184, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'ID' => 184, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 45, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'יקנעם', 'ID' => 45 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 837, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 30, 'Ru' => { 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Guide' => '', 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 837, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Longitude' => '35.212556', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 2014, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26' }, 'CityID' => 30, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 120, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2014, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2 }, 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1' }, 'SeatsAmount' => 96, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 260, 'RowsAmount' => 8, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 30, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 260 }, { 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1681, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 30, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1681, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Address' => '', 'Info' => '' } } }, { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ShowsQty' => 23, 'ID' => 1679, 'Hall' => { 'CityID' => 30, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1679, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0 } } ], 'Name' => 'ירושלים', 'ID' => 30 }, { 'Name' => 'כפר סבא', 'Halls' => [ { 'ID' => 1767, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד' }, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.927775', 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'RowsAmount' => 19, 'ID' => 1767, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.165294', 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 18, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 27, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1648, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Info' => '' }, 'CityID' => 18, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1648 }, { 'ID' => 1354, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.17279', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 18, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1' }, 'Longitude' => '34.929335', 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1354, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 332 }, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 18 }, { 'ID' => 46, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ShowsQty' => 21, 'ID' => 128, 'Hall' => { 'Distance' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 46, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль' }, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 629, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.914962', 'RowsAmount' => 21, 'ID' => 128, 'Image2Height' => 629, 'SeatsAmount' => 780, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '35.302903', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Guide' => '' } } } ], 'Name' => 'כרמיאל' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 126, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1686, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Address' => '', 'Info' => '' } }, 'ID' => 1686, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' } ], 'Name' => 'לטרון', 'ID' => 126 }, { 'ID' => 47, 'Halls' => [ { 'ID' => 155, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 47, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.6749051', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 661, 'Image2Height' => 690, 'ID' => 155, 'RowsAmount' => 24, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '35.2365385' }, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'מגדל העמק' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ShowsQty' => 23, 'ID' => 1660, 'Hall' => { 'Longitude' => '35.014734', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1660, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 20, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49' } } }, { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1891, 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1891, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.00915', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 20, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '31.902651', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0 } }, { 'ID' => 1657, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1657, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.008266', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж' }, 'CityID' => 20, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.90012', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266' }, 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'מודיעין', 'ID' => 20 }, { 'ID' => 41, 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם הקימרון', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 618, 'Hall' => { 'Longitude' => '35.51472', 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'He' => { 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם הקימרון' }, 'ID' => 618, 'RowsAmount' => 22, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 941, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.494997', 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 41, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Info' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот' } } } ] }, { 'ID' => 127, 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.6466026', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 630, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'CityID' => 127, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Info' => '', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל' }, 'Longitude' => '34.965035', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ID' => 644, 'RowsAmount' => 16, 'SeatsAmount' => 520, 'Image2Height' => 630 }, 'ID' => 644, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה' } ] }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'Halls' => [ { 'ID' => 2059, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'ID' => 2059, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one' }, 'Longitude' => '34.913311', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 248, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал D-one' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 248 }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ID' => 305, 'RowsAmount' => 12, 'SeatsAmount' => 390, 'Image2Height' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות דרום השרון', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון' }, 'Longitude' => '34.911249', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 86, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.13302', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 1 }, 'ID' => 305, 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' } ], 'ID' => 86 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 2084, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'Address' => 'רח' האחווה 1', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.908897', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 17, 'ID' => 2084, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 429, 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.310059', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 251, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал а-Реут' }, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה', 'ID' => 251 }, { 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Hall' => { 'Longitude' => '35.08482', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1455, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.981472', 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 206, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Info' => '' } }, 'ID' => 1455 } ], 'ID' => 206 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 502, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' }, 'SeatsAmount' => 200, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 502, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '31.724542', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 108, 'IsPseudoHall' => 0 } } ], 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 108 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '35.297363', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1273, 'RowsAmount' => 24, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 560, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '31.772918', 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'CityID' => 73, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Info' => '' }, 'Distance' => 2, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1273, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' } ], 'Name' => 'מעלה אדומים', 'ID' => 73 }, { 'Name' => 'מעלות', 'Halls' => [ { 'ID' => 713, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Guide' => '', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'CityID' => 49, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '33.023184', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 490, 'ID' => 713, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '35.27145' }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'ShowsQty' => 3 } ], 'ID' => 49 }, { 'ID' => 50, 'Halls' => [ { 'ID' => 91, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '35.100347', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Image2Height' => 712, 'SeatsAmount' => 585, 'ID' => 91, 'RowsAmount' => 21, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '33.01026', 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 712, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 50, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Distance' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'ShowsQty' => 11 } ], 'Name' => 'נהריה' }, { 'ID' => 51, 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'Halls' => [ { 'ID' => 333, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 442, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.69951', 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 51, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит' }, 'Longitude' => '35.313034', 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'ID' => 333, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Height' => 442, 'SeatsAmount' => 650, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ShowsQty' => 2 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 649, 'RowsAmount' => 19, 'ID' => 296, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна' }, 'CityID' => 51, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 296, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 177, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1' }, 'CityID' => 21, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 479, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '31.930777', 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 4, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Height' => 479, 'SeatsAmount' => 752, 'ID' => 177, 'RowsAmount' => 29, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.796215', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל' } }, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ShowsQty' => 23 }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 21, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26' }, 'Distance' => 0, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.92931', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 16, 'ID' => 1469, 'SeatsAmount' => 381, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.813248', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2 }, 'ID' => 1469, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה' } ], 'Name' => 'נס ציונה', 'ID' => 21 }, { 'Name' => 'נתיבות', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1564, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.41598', 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 37, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '34.586268', 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 545, 'RowsAmount' => 20, 'ID' => 1564 } } ], 'ID' => 37 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.278535', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 22, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания' }, 'Longitude' => '34.845944', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Info' => '' }, 'ID' => 1345, 'RowsAmount' => 13, 'SeatsAmount' => 373, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1345, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה' }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.304928', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 22, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31' }, 'Longitude' => '34.869838', 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1430, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 321 }, 'ID' => 1430, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'ID' => 119, 'RowsAmount' => 9, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 22 }, 'ID' => 119 }, { 'ID' => 1687, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания' }, 'CityID' => 22, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1687, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'ShowsQty' => 23 }, { 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 118, 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.3009928', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רמת ידין דורה, נתניה, ישראל', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 372, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Дора Нетания', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Нахум, 35', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 22, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נחום 35', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.8598411', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05E0%u05D7%u05D5%u05DDx35%2C&UserEarthX=136949&UserEarthY=1189783&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 372, 'SeatsAmount' => 424, 'ID' => 118, 'RowsAmount' => 12 } } ], 'Name' => 'נתניה', 'ID' => 22 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 639, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.928829', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 53, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24' }, 'Longitude' => '35.07558', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.' }, 'ID' => 639, 'RowsAmount' => 21, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 610, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'עכו', 'ID' => 53 }, { 'ID' => 54, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.288414', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' }, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות עפולה', 'SeatsAmount' => 643, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 457, 'RowsAmount' => 24, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Parking' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 3, 'Latitude' => '32.613534', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 54 }, 'ID' => 457 } ], 'Name' => 'עפולה' }, { 'ID' => 55, 'Name' => 'פרדס חנה', 'Halls' => [ { 'ID' => 2073, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 55, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Пика', 'Info' => '', 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.47295', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2073, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.981037', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך פיק"א', 'Info' => '', 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 588, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 55, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 411, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'ID' => 588, 'He' => { 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.970051' }, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 1749, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 1, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.103528', 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 8, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.877104', 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'ID' => 1749, 'RowsAmount' => 14 } }, { 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 8, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1791, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' } }, 'ID' => 1791 }, { 'Hall' => { 'CombinedName' => 'הופעות מועדון הגולה פתח תקווה', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 7', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.8706162', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%20%u05D4%u05E0%u05D2%u05D9%u05D3x8%2C&UserEarthX=140641&UserEarthY=1167624&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 855, 'SeatsAmount' => 200, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שמואל הנגיד 7, פתח תקוה', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.1893661', 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 1, 'CityID' => 8, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб а-Гула Петах-Тиква', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 7', 'Info' => '' }, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 855, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה' }, { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 79, 'Hall' => { 'Image2Height' => 714, 'SeatsAmount' => 364, 'RowsAmount' => 20, 'ID' => 79, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.888287', 'He' => { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква' }, 'CityID' => 8, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'Incline' => 1, 'ImageHeight' => 714, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.087587', 'Ramp' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'DoorsAmount' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 313, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'ID' => 2048, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.880191', 'He' => { 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 8, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.096741', 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 2048 } ], 'Name' => 'פתח תקווה', 'ID' => 8 }, { 'ID' => 23, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 374, 'Hall' => { 'ID' => 374, 'RowsAmount' => 15, 'SeatsAmount' => 396, 'Image2Height' => 449, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '34.911003', 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 23, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 449, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.275292', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0 } } ], 'Name' => 'קדימה' }, { 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 542, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 3, 'Latitude' => '31.867439', 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 66, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер' }, 'Longitude' => '34.801411', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 20, 'ID' => 175, 'SeatsAmount' => 664, 'Image2Height' => 542, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377' }, 'ID' => 175 } ], 'ID' => 66 }, { 'ID' => 87, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ID' => 312, 'RowsAmount' => 28, 'Image2Height' => 333, 'SeatsAmount' => 842, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Address' => 'ד.נ. חפר' }, 'Longitude' => '34.952124', 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 87, 'Ru' => { 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'DoorsAmount' => 4, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.452967', 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 3, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 333, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 1 }, 'ID' => 312, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל' } ], 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל' }, { 'ID' => 72, 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.742992', 'Gangways' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'CityID' => 72, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Guide' => '', 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Guide' => '', 'Name' => 'יד למגינים יגור' }, 'Longitude' => '35.07404', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 19, 'ID' => 203, 'SeatsAmount' => 1016, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 203, 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'יד למגינים יגור' } ] }, { 'ID' => 118, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 550, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'DoorsAmount' => 3, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.675299', 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 515, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 118, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Guide' => '', 'Name' => 'Концертный зал Ифат' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Guide' => '', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '35.223953', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ID' => 550, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Height' => 515, 'SeatsAmount' => 696 } } ], 'Name' => 'קיבוץ יפעת' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 739, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 142, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Info' => '', 'Address' => 'Киббуц Кинерет' }, 'Distance' => 2, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.723787', 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 645, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 26, 'ID' => 739, 'SeatsAmount' => 791, 'Image2Height' => 645, 'CombinedName' => 'הופעות בן-ציון כינרת', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '35.565242', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0 } } ], 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'ID' => 142 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1092, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 69, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.0563564', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1092, 'SeatsAmount' => 120, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'Longitude' => '34.8579287', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 1546, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 69, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Info' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'Ramp' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1546, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 28, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.862965', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 2, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'ShowsQty' => 10 } ], 'Name' => 'קרית אונו', 'ID' => 69 }, { 'ID' => 39, 'Name' => 'קרית גת', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 626, 'ID' => 655, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Guide' => '' }, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות קרית גת', 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат' }, 'CityID' => 39, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 655, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת' } ] }, { 'ID' => 59, 'Halls' => [ { 'ID' => 1925, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 9, 'GoogleMapAddress' => '32.846411, 35.081256', 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 4, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.846411', 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 326, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 1, 'CityID' => 59, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Name' => 'Амфитеатр Кирьят Моцкин', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 4, 'He' => { 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Info' => '', 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.081256', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 26, 'ID' => 1925, 'SeatsAmount' => 2537, 'Image2Height' => 326 }, 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 849, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 59, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 403, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.841732', 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'SeatsAmount' => 196, 'Image2Height' => 403, 'ID' => 849, 'RowsAmount' => 9, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.083536', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' } } }, { 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1683, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 59, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1683, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0 } } ], 'Name' => 'קרית מוצקין' }, { 'Name' => 'קרית מלאכי', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'Hall' => { 'CityID' => 162, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '31.730202', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 461, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ID' => 885, 'RowsAmount' => 18, 'SeatsAmount' => 397, 'Image2Height' => 461, 'He' => { 'Address' => 'שד' בן גוריון 38', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.746996', 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 885 } ], 'ID' => 162 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.09776', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 24, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн' }, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.946771', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 19, 'ID' => 1854, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 608 }, 'ID' => 1854 }, { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1975, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 14, 'ID' => 1975, 'SeatsAmount' => 207, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.9442', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Guide' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' }, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 24, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.097891', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0 } } ], 'Name' => 'ראש העין', 'ID' => 24 }, { 'ID' => 4, 'Name' => 'ראשון לציון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.8050549', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זד"ל 3' }, 'ID' => 461, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 461, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון' }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 445, 'SeatsAmount' => 249, 'ID' => 71, 'RowsAmount' => 8, 'He' => { 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.8073574', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 4, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '31.9618807', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Pit' => 1, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 445, 'Image2Width' => 600 }, 'ID' => 71 }, { 'ID' => 1700, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1700, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 4, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ShowsQty' => 34 }, { 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 4, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 598, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '31.964426', 'DoorsAmount' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'SeatsAmount' => 362, 'Image2Height' => 598, 'RowsAmount' => 16, 'ID' => 68, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'Longitude' => '34.799322', 'He' => { 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 68, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, { 'ID' => 1702, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1702, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 4, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 2086, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.990631, 34.774815', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.990631', 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 4, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Каньон а-Заав', 'Info' => 'Войти можно через входы Париж и Лондон', 'Address' => 'ул. Давид Сахаров, 21, второй этаж' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => 'ניתן להכניס מהכניסות פריז ולונדון', 'Address' => 'רח' דוד סחרוב 21, קומה 2', 'Name' => 'קניון הזהב', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.774815', 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2086, 'SeatsAmount' => 500, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'קניון הזהב', 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'ID' => 25, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 1, 'Latitude' => '31.887033', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 25, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.816013', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Info' => '' }, 'ID' => 1499, 'RowsAmount' => 8, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 248, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1499 }, { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ShowsQty' => 22, 'ID' => 2024, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '31.896544', 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Яаков 48' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 25, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Address' => 'רח' יעקוב 48' }, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.816659', 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'RowsAmount' => 23, 'ID' => 2024 } }, { 'ID' => 1698, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1698, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 25, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות' }, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'רחובות' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 582, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 470, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '31.9300851', 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 26, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9' }, 'Longitude' => '34.8663685', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות רמלה', 'He' => { 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה' }, 'RowsAmount' => 19, 'ID' => 582, 'SeatsAmount' => 625, 'Image2Height' => 470, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' } } ], 'Name' => 'רמלה', 'ID' => 26 }, { 'ID' => 27, 'Name' => 'רמת גן', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'Salon De Tango', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Salon De Tango', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Info' => 'есть платная городская парковка' }, 'CityID' => 27, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 1, 'Latitude' => '32.084349', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2051, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.808456', 'He' => { 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Guide' => '', 'Name' => 'Salon De Tango' } }, 'ID' => 2051 }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.08488', 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'DoorsAmount' => 6, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 536, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 27, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.802498', 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Parking' => 4, 'Image2Height' => 536, 'SeatsAmount' => 550, 'ID' => 186, 'RowsAmount' => 16 }, 'ID' => 186, 'ShowsQty' => 17, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן' }, { 'ID' => 1695, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 27, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1695, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' } }, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'ShowsQty' => 3 } ] }, { 'ID' => 28, 'Name' => 'רמת השרון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1692, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 28, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон' } }, 'ID' => 1692, 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון' } ] }, { 'Name' => 'רעננה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Hall' => { 'CityID' => 29, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147' }, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'DoorsAmount' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 13, 'ID' => 180, 'SeatsAmount' => 310, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 180 }, { 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1691, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 29, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1691, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0 } } ], 'ID' => 29 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 71, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Info' => '' }, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '31.99984', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 697, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 21, 'ID' => 491, 'SeatsAmount' => 511, 'Image2Height' => 697, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן' }, 'Longitude' => '34.945533', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 491 } ], 'Name' => 'שוהם', 'ID' => 71 }, { 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'Halls' => [ { 'ID' => 264, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.1269413', 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 405, 'Incline' => 0, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель' }, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות אודיטוריום רוזין תל אביב', 'He' => { 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב' }, 'Longitude' => '34.8039627', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 12, 'ID' => 264, 'Image2Height' => 405, 'SeatsAmount' => 364 }, 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'ShowsQty' => 4 }, { 'ID' => 471, 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 29, 'ID' => 471, 'Image2Height' => 888, 'SeatsAmount' => 1161, 'CombinedName' => 'הופעות אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'He' => { 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Guide' => '', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש' }, 'Longitude' => '34.803364', 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.11062', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 888, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 1 }, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ShowsQty' => 5 }, { 'ID' => 51, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.79187', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 1, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'ID' => 51, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Height' => 495, 'SeatsAmount' => 404, 'DoorsAmount' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.074643', 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 495, 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 1, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Info' => '' }, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2 }, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'ID' => 1608, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.788062', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 1, 'Latitude' => '32.069364', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1608, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, { 'ID' => 1948, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 1, 'Latitude' => '32.054537', 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Шломо, 6', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив' }, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך שלמה 6', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב' }, 'Longitude' => '34.760635', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1948, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 30 }, 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 5, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 896, 'Image2Height' => 670, 'RowsAmount' => 25, 'ID' => 5, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.79083', 'He' => { 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 670, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.090399', 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'DoorsAmount' => 4 }, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ShowsQty' => 18 }, { 'ShowsQty' => 33, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1706, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1706 }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 1, 'Latitude' => '32.0783845', 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 651, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו' }, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '34.7883795', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 651, 'SeatsAmount' => 242, 'RowsAmount' => 14, 'ID' => 270 }, 'ID' => 270, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו' }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 1, 'Latitude' => '32.067462', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.067462, 34.787315', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Жилое здание', 'Info' => 'Платная стоянка в окрестностях.', 'Address' => 'ул. Бен Авигдор, 2' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => 'חניון בתשלום בסביבה.', 'Address' => 'רח' בן אביגדור 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'בניין מגורים' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.787315', 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2085, 'RowsAmount' => 0 }, 'ID' => 2085, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בניין מגורים' }, { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 227, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 4, 'Latitude' => '32.099004', 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 370, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 4, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 1, 'Longitude' => '34.808187', 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'SeatsAmount' => 941, 'Image2Height' => 370, 'ID' => 227, 'RowsAmount' => 14 } }, { 'Name' => 'האנגר 11', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2072, 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 42, 'ID' => 2072, 'SeatsAmount' => 2146, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Guide' => '', 'Name' => 'האנגר 11' }, 'Longitude' => '34.774334', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Info' => '', 'Name' => 'Ангар 11', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.098361', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0 } }, { 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 23, 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 23, 'SeatsAmount' => 2590, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Guide' => '', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב' }, 'Longitude' => '34.774334', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Guide' => '', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив' }, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.098361', 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0 } }, { 'Name' => 'הודנא בר', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2089, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.767092', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 13', 'Name' => 'הודנא בר', 'Guide' => '' }, 'ID' => 2089, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 45, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.058113, 34.767092', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.058113', 'Ramp' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Hoodna Bar', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанал 13', 'Info' => '' } } }, { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1705, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1705, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' } } }, { 'ID' => 2038, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.061269', 'Gangways' => 7, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '34.791474', 'He' => { 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Guide' => '' }, 'CombinedName' => 'הופעות היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'SeatsAmount' => 7637, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 30, 'ID' => 2038, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2 }, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 579, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.0550516', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.7519855', 'He' => { 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו' }, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 160, 'ID' => 579, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 1 }, 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1704, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1704 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1742, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב' }, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1742 }, { 'ID' => 1464, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'RowsAmount' => 5, 'ID' => 1464, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.788069', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98, בית הספר למשחק של ענת ברזילי', 'Guide' => '', 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'а-Театрон а-Патуах Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98, школа катерского мастерства Анат Бразилаи' }, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 1, 'Latitude' => '32.069532', 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069532, 34.788069' }, 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1711, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '' } }, 'ID' => 1711 }, { 'ShowsQty' => 39, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1721, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות' } }, 'ID' => 1721 }, { 'ID' => 1920, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1920, 'SeatsAmount' => 350, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.782006', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.' }, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ShowsQty' => 4 }, { 'ID' => 771, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'SeatsAmount' => 150, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 771, 'He' => { 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב' }, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.782006', 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.075088', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'ID' => 1803, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.795569', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126' }, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.074314', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2 }, 'ID' => 1803 }, { 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 394, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 394, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Info' => '' }, 'CombinedName' => 'הופעות מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.792629' } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.7724113', 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1217, 'Latitude' => '32.0511196', 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив' }, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1217, 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 120, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 920, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.773243', 'He' => { 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.062348', 'Ramp' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 920 }, { 'ShowsQty' => 20, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.068313', 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Parking' => 4, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 354, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Address' => 'קרליבך 23' }, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.782994' }, 'ID' => 354 }, { 'ID' => 241, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.049449', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 5, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Pit' => 1, 'ImageHeight' => 547, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 547, 'SeatsAmount' => 620, 'ID' => 241, 'RowsAmount' => 20, 'He' => { 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.786784' }, 'Name' => 'מרכז דוהל', 'ShowsQty' => 7 }, { 'ID' => 272, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 566, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.051234', 'Distance' => 2, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.762777', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Info' => '' }, 'ID' => 272, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Height' => 566, 'SeatsAmount' => 394, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ShowsQty' => 12 }, { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1722, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' }, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1722, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' }, { 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 205, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'Image2Height' => 539, 'SeatsAmount' => 314, 'ID' => 205, 'RowsAmount' => 13, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב' }, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.780477', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив' }, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.082174', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 539, 'Image2Width' => 600 } }, { 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1513, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.069395', 'Ramp' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 1, 'He' => { 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3', 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.78805', 'Cafeteria' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 4, 'ID' => 1513, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 58 } }, { 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2042, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2042, 'RowsAmount' => 35, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '34.811616', 'He' => { 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Address' => 'שד' רוקח 100' } } }, { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. 3383', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.045452', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'ID' => 2034, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' 3383' }, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.774593' }, 'ID' => 2034 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив' }, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1710, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef }, 'ID' => 1710 }, { 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1924, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Info' => '', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Info' => '', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1924, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0 } }, { 'ID' => 1192, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 1, 'Latitude' => '32.065614', 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.789245', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1192, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'ShowsQty' => 11 }, { 'ID' => 1734, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1734, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ShowsQty' => 43 }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ShowsQty' => 21, 'ID' => 1610, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1610, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.057234', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'ID' => 2074, 'RowsAmount' => 7, 'SeatsAmount' => 124, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Address' => 'רח' אילת 11' }, 'Longitude' => '34.761619', 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 2074 }, { 'ID' => 1929, 'Hall' => { 'ID' => 1929, 'RowsAmount' => 12, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 438, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.760122', 'Shelter' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.056123', 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 2069, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Давай', 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 1, 'Latitude' => '32.055423', 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2069, 'SeatsAmount' => 65, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12' }, 'Longitude' => '34.763567', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ShowsQty' => 4 }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1717, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 1717, 'ShowsQty' => 14, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 414, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'RowsAmount' => 8, 'ID' => 414, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.' }, 'Longitude' => '34.807748', 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Info' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.784731', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1609, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1609, 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.064179', 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.7871', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR' }, 'ID' => 2040, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 2040, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR' }, { 'ID' => 1766, 'Hall' => { 'ID' => 1766, 'RowsAmount' => 5, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 48, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.787011', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע' }, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.06423', 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'ShowsQty' => 5 }, { 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 535, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב' }, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.750356', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Image2Height' => 671, 'SeatsAmount' => 330, 'ID' => 535, 'RowsAmount' => 21, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.052992', 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 671, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'ID' => 2078, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'ID' => 2078, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 70, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, 'Longitude' => '34.770042', 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 1719, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1719, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'ShowsQty' => 6 } ], 'ID' => 1 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.917738', 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'SeatsAmount' => 382, 'Image2Height' => 446, 'ID' => 451, 'RowsAmount' => 14, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.249829', 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 446, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 102, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 451 } ], 'Name' => 'תל מונד ', 'ID' => 102 } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  אשכול הפיס אשקלון

  רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון באר שבע

  דרך המשחררים 10, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הגפן חיפה

  שד' הציונות 33, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל

  שד' הנשיא 89, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה חיפה

  דרך משה פלימן 4, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס דורה נתניה

  רח' נחום 35, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מועדון הגולה פתח תקווה

  רח' שמואל הנגיד 7, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אמפי חי פארק קריית מוצקין

  רח' החשמונאים 79, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  קרית מלאכי
  מתנ''ס קרית מלאכי

  שד' בן גוריון 38, קרית מלאכי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  קניון הזהב

  רח' דוד סחרוב 21, קומה 2, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  Salon De Tango

  רח' זאב ז'בוטינסקי 43, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באולם

  רעננה
  היכל התרבות בית יד לבנים רעננה

  כל האירועים באולם

  המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה

  כל האירועים באולם

  שוהם
  אודיטוריום שהם

  שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן, שוהם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תל אביב-יפו
  אודיטוריום רוזין תל אביב

  רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג', תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש

  ד"ר ג'ורג' וייז, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב

  פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה), תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב

  רח' מנחם בגין 98, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הבאר - תל אביב

  דרך שלמה 6, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית החייל תל אביב

  רח' ויצמן 60, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית ציוני אמריקה תל אביב

  כל האירועים באולם

  בית שלום עליכם תל אביב-יפו

  רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בניין מגורים

  רח' בן אביגדור 2, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב

  שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  האנגר 11

  רח' נמל תל אביב 35, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  האנגר 11 תל אביב

  רח' נמל תל אביב 35, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הודנא בר

  רח' אברבנאל 13, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות תל אביב

  כל האירועים באולם

  היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו

  רח' יגאל אלון, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המנזר הארמני בנמל יפו

  רציף העלייה השנייה 3, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה תל אביב

  כל האירועים באולם

  הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב

  כל האירועים באולם

  התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו

  רח' מנחם בגין 98, בית הספר למשחק של ענת ברזילי, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מוזיאון ארץ ישראל תל אביב

  כל האירועים באולם

  מוזיאון תל-אביב לאמנות

  כל האירועים באולם

  מועדון Gray תל אביב

  רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור), תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון בר גיורא תל אביב

  רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו

  רח' יגאל אלון, 126, תל אביב-יפו